Login met Microsoft 365-account

Sign in Kijelentkezés

 

Dit is de nieuwe leeromgeving van LBC-NVK Volwassenenonderwijs

Onze digitale leeromgeving is enkel toegankelijk voor cursisten en personeelsleden van onze scholen.

Ben je op zoek naar een dag - of avondcursus, neem een kijkje op www.lbconderwijs.be. Je vindt er vast iets naar je zin!

Het oude leerplatform is nog bereikbaar tot 01/09/2024

oudleerplatform.lbconderwijs.be

 


CORONA UPDATE - Geen bijkomende maatregelen voor het volwassenenonderwijs (nieuw 4/12/2021)

De bestaande maatregelen blijven gelden.
Het Overlegcomité van 03/12/2021 heeft geen bijkomende maatregelen voor het volwassenenonderwijs opgelegd.

 

SAMEN DE WINTER DOOR

 

Vanaf maandag 29/11 gelden een aantal bijkomende verstrengingen (zie groen).

De voorgaande maatregelen blijven onverminderd gelden. De naleving ervan wordt met nog meer aandrang gevraagd.

1. Brede mondmaskerplicht

De huidige mondmaskerplicht blijft gelden voor iedereen in alle gebouwen van LBC: personeel, cursisten en derden.

 • Binnen draag je altijd je mondmasker: tijdens de les, bij verplaatsingen, op secretariaat, ….
 • Om te eten of drinken kan het mondmasker even afgezet worden. Hou daarbij voldoende afstand
 • Mondmaskerpauze nodig? Buiten kunnen de mondmaskers af. Hou daarbij voldoende afstand
 • Personeelsleden die alleen in een lokaal werken, mogen het mondmasker afzetten.

2. Veilige afstand en beperking contacten

Om de contacten maximaal te beperken worden volgende maatregelen genomen:

 • In de klas

Cursisten krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte

Er wordt maximaal gewerkt met vaste werkgroepjes

Mogelijk wordt er voor jouw module of opleiding deels overgeschakeld naar afstandsonderwijs. Je ontvangt hierover dan vooraf de nodige informatie

 • Gemeenschappelijke binnenruimtes

Voor aanvang van de les ga je rechtstreeks naar het klaslokaal
Na de les verlaat je zo snel mogelijk het gebouw

Pauzes gaan bij voorkeur buiten door

Pauzes op school zijn enkel mogelijk onder volgende voorwaarden:

 • Klasgroepen blijven maximaal gescheiden
 • Alternerende pauzes worden ingevoerd waar nodig
 • Ook tijdens de pauzes geldt mondmaskerplicht
 • Om te eten of drinken kan het mondmasker kort afgezet worden. Hou daarbij voldoende afstand.
 • Gun anderen ook de kans iets te eten of drinken. Zet de rest van je pauze elders verder (met mondmasker)
 • Op het secretariaat, in bureauruimtes
 • Centra volgen inzake thuiswerk de regels van de maatschappij en staan telewerk maximaal toe waar mogelijk
 • Het bezoek van cursisten en derden wordt beperkt
 • Er wordt een permanentieregeling uitgewerkt
 • Er wordt maximaal op afspraak gewerkt om de cursistenstromen te beperken
 • Lerarenkamer
 • In de lerarenkamer is een CO2-meter aanwezig en blijft de waarde steeds onder 1200 ppm
 • De lerarenkamer fungeert enkel als werkplek, niet als vergader- of pauzeplek
 • Derden
 • Essentiële derden zijn enkel toegelaten indien noodzakelijk om de leerplandoelstellingen te bereiken. Deze inschatting wordt door het centrum gemaakt
 • Enkel activiteitendie noodzakelijk zijn om de leerplandoelstellingen te bereiken, kunnen georganiseerd worden
 • Externen die in het centrum komen in kader van opleidingen (vb kapper, schoonheidsspecialist, horeca) zijn toegelaten volgens de sectorprotocollen. Voorafgaand zal een risicoanalyse opgemaakt worden

3. Goede (hand)hygiëne

 • Was en ontsmet geregeld je handen
 • Reinig banken/werkoppervlakken en werkmateriaal voor of na de les

4. Activiteiten

 • Vergaderingen gaan digitaal door
 • Intakegesprekken en niveautesten worden waar mogelijk digitaal op afstand georganiseerd. Enkel voor de meest kwetsbare cursisten kan dit op afspraak in het centrum plaatsvinden.
 • Inschrijvingen organiseer je bij voorkeur online of op afspraak.
 • Stages en werkplekleren zijn toegelaten volgens de regels van toepassing op de onderneming. Stagebegeleiding gebeurt maximaal digitaal
 • Intramuros activiteiten worden opgeschort
 • Extra-Muros activiteiten zijn toegelaten conform de sectorprotocollen (cultuur, sport, jeugd, …) en regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving. Hou rekening met de Covid Safe Ticket-verplichting voor bepaalde activiteiten
 • Evenementen blijven uitzonderlijk mogelijk mits mondmasker en Covid Safe Ticket waar nodig, volgens de regels die gelden in de samenleving. Voorafgaand zal een risicoanalyse opgemaakt

5. Ventilatie

Al sinds het begin van de pandemie ligt de nadruk op ventileren en verluchten.

 • Open ramen en/of buitendeuren waar mogelijk
 • Liefst ramen permanent op kiepstand in combinatie met geopende deur. Minimaal volledig open elk half uur

CO2-meting als onderdeel van een goed ventilatiekader is niet nieuw in onderwijs. De bestaande richtlijnen voor ventilatie en CO2-meting worden nu verder aangescherpt.

Om de luchtkwaliteit in scholen goed op te kunnen volgen, komen er best versneld en veralgemeend CO2-meters in alle lokalen van scholen waar veel mensen samenkomen

Het onderwijsveld zorgt nu voor een gefaseerde invoering van extra CO2-meters zodat uiteindelijk alle onderwijsinstellingen in elk leslokaal aan de slag zijn met CO2-metingen. De Vlaamse Overheid zal daarvoor extra middelen vrijmaken

6. Regionale toepassing van de maatregelen door het centrum

Om regionaal invulling te geven aan deze maatregelen stemmen directies in alle regio’s af met preventiedienst en vakbondsafvaardiging.

Centra kunnen lokaal bijkomende maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale overlegcomité.

7. Ziekte en opvolging besmettingen

 • Gewijzigd testbeleid
 • Zodra er meer duidelijkheid is over de aangekondigde wijzigingen, zal hierover gecommuniceerd worden

8. Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

Wie nog niet gevaccineerd werd, kan contact opnemen met het vaccinatiecentrum in de buurt om een afspraak te maken.

 

Een volledig overzicht van de maatregelen vind je op onze website.